Anasayfa            
 

 

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Sağlık Hizmetlerinde İletişim Anabilim Dalı

 

Uzaktan Eğitim

Sağlık Hizmetlerinde İletişim

Yüksek Lisans Programı

Sık Sorulan Sorular

 

Programa kimler başvurabilir?

En az dört yıllık bir lisans eğitiminden mezun olan üniversite mezunları başvurabilirler. 

 

Başvuru için ALES ve yabancı dil koşulu var mı?

Başvuruda ALES ve yabancı dil koşulu aranmamaktadır.

 

Başvurular nasıl değerlendiriliyor?

Öğrenci kabulünde lisans başarı notları esas alınmaktadır.

 

Nasıl başvurulabilir?

Her yarıyıl başında olmak üzere yılda iki kez öğrenci alımı yapılmaktadır. Başvurular öncelikle internet üzerinden online olarak yapılmaktadır

 

Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?

1-Lisans öğreniminde aldığı dersleri ve notları gösterir onaylı belge (Transkript)
2-Bir adet fotoğraf (online başvuru esnasında sisteme yüklenecektir)
3-Özgeçmiş 

 

Dersler ya da sınavlar için Manisa'ya gelmek gerekiyor mu?

Dersler için Manisa'ya gelmek gerekmemektedir. Yalnız dönem sonu sınavı için önceden belirlenen bir tarihte (cumartesi ya da pazar günü) Manisa'ya gelinmesi gerekmektedir.

 

 

Dersler nasıl sunuluyor?

Eğitim Celal Bayar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığı ile yürütülmektedir. (http://uzem.cbu.edu.tr/)

 

Dersler internet ortamında sürdürülmekte, oluşturulan sanal sınıflarda canlı olarak verilmektedir. Ders sırasında soru sorulabilmekte, gerektiğinde konular tartışılabilmektedir.

 

Dersler kayıt altına alındığından istendiğinde öğrenciler tarafından yeniden izlenebilmektedir.

 

Dersleri izleyebilmek için bilgisayar kullanımı hakkında özel bilgi gerekiyor mu?

Günlük yaşamında internet kullanan herkes sistemi rahatlıkla ve kolaylıkla kullanabilmektedir.

 

Kaç dönem sürüyor?

Programın süresi üç yarıyıldan oluşmaktadır.

 

Kaç ders alınması gerekiyor?

Toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders alınması ve dönem projesinin tamamlanması gerekmektedir.

 

Dönem projesi nedir?

Öğrenci dönem projesinin alındığı yarıyıl sonunda dönem projesi ile ilgili olarak yazılı bir rapor vermek zorundadır.

 

Dönem projesi danışman öğretim üyesi ile öğrenci tarafından belirlenen bir konuya ya da soruna açıklık kazandırma, nedenlerini belirleme ve çözüm getirme ile ilgili olmaktadır.

 

Sınavlar nasıl yapılıyor?

Ara sınavlar gözetimsiz olarak elektronik ortamda internet üzerinden, dönem sonu sınavı ise Celal Bayar Üniversitesi’nde önceden belirlenen bir tarihte (cumartesi ya da pazar günü) yapılmaktadır.

 

Öğrenciler dersi veren öğretim üyeleri ile iletişime geçebiliyor mu?

Ders sırasında öğrenciler dersi veren öğretim üyesine soru sorabilmektedir.

 

Ders dışında öğrenciler Celal Bayar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi sistemi aracılığı ile öğretim üyeleri ile iletişim kurabilmektedirler.

 

Uzaktan eğitim mezunlarının unvanları örgün eğitim mezunlarından farklı mı?

Uzaktan ve örgün eğitim mezunlarına aynı unvan verilmektedir.

 

YÖK Genel Kurulunun 29.04.2010 tarihli Genel Kurul Kararıyla, uzaktan eğitim programlarının diplomalarına "Uzaktan Eğitim" ibaresi yazılmamaktadır.

 

Tezli yüksek lisans programına geçiş yapılabiliyor mu?

Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler.

 

Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

 

Ne zaman yüksek lisans diploması alma hakkı kazanılıyor?

Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye yüksek lisans diploması verilir.

 

Diploma üzerinde programın onaylanmış adı (Sağlık Hizmetlerinde İletişim) bulunur. Avrupa Kredi Transferi Sistemi (AKTS) ile uyumlu diploma eki de öğrenciye verilir.

 

Aynı anda birden fazla yüksek lisans programına kayıt yaptırılabiliyor mu?

Yükseköğretim kurumları bünyesinde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime (tezli, tezsiz ya da ikinci öğretim) kayıt olanlar aynı anda başka bir lisansüstü programa kayıt yaptırabilmekte ve eğitim-öğretim görebilmektedir.

 

Halen yürütülen dersler hangileridir?

I. Dönem

   Sağlık Hizmetlerinde İletişimin Kuramsal Boyutları (Prof. Dr. Erol Özmen)

   Davranışın Oluşumunu etkileyen psikolojik etmenler (Doç. Dr. E. Oryal Taşkın)

   Kişilik (Doç. Dr. Erol Ozan)

 

II. Dönem

    Örgütsel / Kurum İçi İletişim (Prof. Dr. Erol Özmen)

    Sağlıklı Tutum ve Davranış Geliştirme (Doç. Dr. E. Oryal Taşkın)

    Yaşlı ve kronik hastalığı olan hasta ve yakınları ile iletişim (Doç. Dr. Erol Ozan)

    İlişki Yönetimi (Prof. Dr. Erol Özmen)

 

III. Dönem

    Kitle İletişimi (Y. Doç. Dr. Gülten İşçi)

    Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (Doç. Dr. Dilek Özmen)

    Sağlık Hizmetlerinde Girişimcilik (Prof. Dr. Fatma Taneli)

    Sağlık Hizmetlerinde Ölçme, Değerlendirme ve Araştırma Yöntemleri

                                                                   (Y. Doç. Dr. Aynur Çakmakçı Çetinkaya)

   

 

Ders içerikleri ile lgili bilgilere aşağıdaki adresten ulaşılabilmektedir:

http://katalog.cbu.edu.tr/Site/CourceStructure.aspx?ProgramID=1266&CurriculumID=3859

 

 
 

 

 

Bu sitede verilen bilgiler tedavi niteliği taşımaz.

Bilgilerin tedavi amaçlı kullanılması nedeniyle ortaya çıkan aksaklıklardan www.sagliktailetisim.com sorumlu tutulamaz.

Bu sitede yazılanlar yalnız bilgilendirme ve aydınlatma amacı taşımaktadır.

© 2012 sagliktailetisim.com, Tüm hakları saklıdır.